Chuyện lạ về người đàn ông bị trời đánh 7 lần không chết

Chuyện lạ về người bị trời đánh 7 lần không chết. Là người duy nhất trên thế giới bị sét đánh tới 7 lần...
Chuyện lạ về Henry Zieland

Chuyện lạ về Henry Ziegland. Người đàn ông có số phận được định đoạt bởi một viên đạn. Vào năm 1893 tại Honey Grove, Texas, Mỹ người...

Chuyện lạ về người đắm tàu 3 lần mà không chết. Nếu bạn máy mắn thoát chết khi bị chìm tàu giữa đại dương...