Chuyện lạ về cặp song sinh Amy và Becky Glass. Song sinh cũng thường gặp thôi nhưng cặp song sinh này thì giống nhau...
Chuyện kì lạ về các cặp song sinh khác cha

Chuyện kì lạ về các cặp song sinh khác cha.  Là song sinh, cùng một mẹ sinh ra trong  cùng một ngày nhưng lạ...
Chuyện lạ về người bị sét đánh nhiều lần không chết, chết rồi vẫn đánh

Người bị sét đánh nhiều lần, chết rồi vẫn đánh. Bị sét đánh 2 lần nhưng máy mắn không chết đến khi chết rồi...
Chuyện lạ về người đàn ông bị trời đánh 7 lần không chết

Chuyện lạ về người bị trời đánh 7 lần không chết. Là người duy nhất trên thế giới bị sét đánh tới 7 lần...
Chuyện lạ về Henry Zieland

Chuyện lạ về Henry Ziegland. Người đàn ông có số phận được định đoạt bởi một viên đạn. Vào năm 1893 tại Honey Grove, Texas, Mỹ người...

Chuyện lạ về người đắm tàu 3 lần mà không chết. Nếu bạn máy mắn thoát chết khi bị chìm tàu giữa đại dương...