Đai Kéo Giãn Cột Sống

Đai Kéo Giãn Cột Sống

Đai kéo giãn cột sống: vật đắc dụng cho những người bị đau lưng do thoát vị đĩa đệm, giảm áp lực lên đĩa đệm phục hồi sức khỏe nhanh, cải thiện chất lượng sống.